Zwroty i reklamacje

Sklep internetowy dostawynabudowe.pl dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane produkty i usługi były jak najwyższej jakości. W przypadku zgłoszenia reklamacji dbamy o to, żeby proces jej obsługi prowadzony był na jak najwyższym, satysfakcjonującym Państwa poziomie.

Zgłoszenie reklamacji:

1. Reklamację z tytułu gwarancji można zgłosić:

 • bezpośrednio w autoryzowanym zakładzie serwisowym danego producenta
  lub
 • za pośrednictwem Sprzedającego (firmy Propman Marcin Stępiński) osobiście lub wysyłając produkt na adres podany na dowodzie zakupu.

Adresy autoryzowanych zakładów serwisowych dostępne są w karcie gwarancyjnej lub w dołączonej instrukcji produktu, ewentualnie na stronach internetowych producentów. Można je również otrzymać kontaktując się z Doradcą Klienta firmy Propman Marcin Stępiński.

2. Reklamację z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową:

Konsument zgłasza do Sprzedającego (firma Propman Marcin Stępiński) osobiście lub wysyłając produkt na adres podany na dowodzie zakupu.

Warunki zgłoszenia reklamacji:

W momencie zgłaszania reklamacji należy przedstawić:

 • dowód zakupu produktu;
 • ważną i wypełnioną kartę gwarancyjną (tylko w przypadku reklamacji z tytułu gwarancji i jeżeli karta gwarancyjna została wydana przy zakupie);
 • szczegóły reklamacji (nieobowiązkowo: w zależności od przypadku co i dlaczego reklamujemy, kiedy miało miejsce reklamowane zdarzenie, okoliczności uzasadniające reklamację), ma to na celu usprawnienie przebiegu procesu reklamacji.
 • reklamowany produkt.

Przebieg procesu reklamacji:

 • rejestracja reklamacji przez Doradcę Klienta firmy Propman Marcin Stępiński
 • wysłanie do Klienta potwierdzenia zgłoszenia reklamacji w formie wydruku (poświadczenie zgłaszającego i przyjmującego zgłoszenie)
 • przekazanie przez firmę Propman Marcin Stępiński produktów do właściwego autoryzowanego zakładu serwisowego wraz z podanym opisem usterki w celu wykonania naprawy lub ekspertyzy technicznej
 • w przypadku produktów o dużych rozmiarach (np. agregaty, kompresory o pojemności powyżej 50 l itp.) wymagane jest jedynie okazanie dowodu zakupu towaru oraz karty gwarancyjnej (tylko w przypadku reklamacji z tytułu gwarancji i jeżeli karta gwarancyjna została wydana wraz z produktem); po dokonaniu rejestracji zgłoszenia reklamacyjnego pracownik firmy Propman Marcin Stępiński przekazuje zgłoszenie do autoryzowanego zakładu serwisowego w celu umówienia terminu wizyty serwisanta u zgłaszającego; wykonanie naprawy lub ekspertyzy zostaje odnotowane odpowiednim wpisem w karcie gwarancyjnej lub zostaje wystawiony protokół wizyty serwisowej.

Zakupiony produkt powinien posiadać:

 • dowód zakupu
 • instrukcję obsługi w języku polskim
 • kartę gwarancyjną (jeżeli produkt jest wyposażony w taką kartę).

Prosimy o zachowanie ww. dokumentów na wypadek reklamacji.

Przy odbiorze zakupionego produktu w salonie lub dostarczeniu pod wskazany adres należy sprawdzić, czy produkt nie ma uszkodzeń mechanicznych (wgnieceń, otarć, rys itp.). W razie ich stwierdzenia w obecności pracownika firmy dostawczej należy sporządzić protokół szkody i nie przyjmować uszkodzonego produktu.

3. Zgłoszenie uszkodzenia podczas dostawy

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków zawartości przesyłki spisz protokół szkody kurierskiej.

Kurier powinien posiadać odpowiedni wzór protokołu. Najlepiej dokonać tego w momencie odbierania przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zawartości przesyłki po odjechaniu kuriera, należy skontaktować się z firmą kurierską (telefon znajduje się na liście przewozowym) i zażądać ponownego przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu.

Można tego dokonać w ciągu 5 dni od odebrania przesyłki.

Wypełnij odpowiedni formularz zgłoszenia szkody podczas dostawy. Zadzwoń na infolinię lub napisz maila załączając skan protokołu szkody i skan formularza zgłoszenia szkody podczas dostawy.

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie do 14 dni i wysyłając je na adres:

Color House
ul. Żernicka 296
54-510 Wrocław

podany w niniejszym Regulaminie.

Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 • towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: Color House Magazyn Główny ul. Żernicka 296 54-510 Wrocław z dopiskiem na paczce "Zwrot towaru". Koszt dostawy zwracanych produktów ponosi klient.

 • Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 • Prosimy o rozważne składanie zamówień na produkty chemii budowlanej oraz produkty kruche. W przypadku, gdy nie są Państwo w 100% przekonani do danego produktu prosimy o złożenie próbnego zamówienia na pojedynczą sztukę.