Polityka prywatności

Prezentowana Polityka prywatności ukazuje zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów firmy Propman Marcin Stępiński z siedzibą we Wrocławiu - domena: www.dostawynabudowe.pl

Propman Marcin Stępiński dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych Klientów, podczas korzystania z domeny www.dostawynabudowe.pl i dokonywania zakupów w ramach sklepu.

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookie podczas samego korzystania z domeny.

Propman Marcin Stępiński zbiera za pośrednictwem domeny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na domenie, następujące dane osobowe:

  1. nazwisko i imię

  2. adres

  3. adres poczty elektronicznej

  4. numer telefonu

  5. NIP - jeżeli Klientem jest firma

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak jest konieczne w celu dokonania rejestracji i zakupu w ramach naszej domeny. Powyższe dane są wykorzystywane w celu prawidłowej obsługi zamówienia. Sprzedawca wykorzystuje te dane w celu udzielania informacji o stanie realizacji zamówienia, obsługi reklamacji oraz innych celów ściśle powiązanych ze złożonym przez Klienta zamówieniem.

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do takich podmiotów jak: firmy kurierskie, operatorów systemów płatności, firmy obsługujące reklamacje, naprawy gwarancyjne itp. W takich sytuacjach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli obligują do tego aktualne przepisy prawa.

W ramach domeny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od domeny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.